Zarząd Szpitala

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Piotr Dreher Stanowisko: Dyrektor Naczelny
Telefon: 81 72 86 402
Email:
2
Marek Domański Stanowisko: Z-ca Dyr. d/s Lecznictwa
Telefon: 81 74 40 966, 81 72 86 403
Email:
3
Mariusz Lis Stanowisko: Zastępca dyrektora ds. administracyjno - technicznych
Telefon: 81 72 86 404
Email:
4